Ρεύμα Οικιακό Maxi Free

- ΔΩΡΟ 60€ στην κάρτα ΑΒ Plus

- ΔΩΡΟ τα πάγια 4 μηνών

- Χωρίς χρέωση αναπροσαρμογής

- Χωρίς δέσμευση συμβολαίου

- Μηδενική εγγύηση με ενεργοποίηση πάγιας εντολής

- Δωρεάν Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια για το σπίτι

- Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας

Ενδιαφέρομαι
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ

Λεπτομερειες

Διαθέσιμο και για παροχές με νυχτερινό μετρητή με ενιαία τιμή όλο το 24ωρο

Με την προωθητική ενέργεια «ΔΩΡΟ 60€ στην κάρτα ΑΒ Plus» κερδίζετε 2.000 πόντους στην κάρτα AB Plus. Αναλυτικά, οι επιταγές έκπτωσης AB Plus αποδίδονται σε 2 δόσεις των 30€. H 1η δόση τον 12ο μήνα και η 2η τον 24ο μήνα.

3. Με την προωθητική ενέργεια «ΔΩΡΟ τα πάγια 4 μηνών» εφαρμόζεται 100% έκπτωση στην χρέωση παγίου για τον 1ο, 6ο, 13ο και 18ο μήνα κατανάλωσης.

Μάϊος 2023
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)
5,000,1560,176 0-500kWh: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ >501kWh: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 0-500kWh: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ >501kWh: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ  *
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
***Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότη
Απρίλιος 2023
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)
5,000,1570,177 0-500kWh: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ >501kWh: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 0-500kWh: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ >501kWh: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ  *
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
***Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότη
Μάρτιος 2023
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)
5,000,2520,272 0-500kWh: 0,040 >501kWh: 0 / 0,040 0-500kWh: 0,212 >501kWh: 0,252 / 0,212  *
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης
**Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
***Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότη
Φεβρουάριος 2023
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)
5,000,2520,272 0-500kWh: 0,040 >501kWh: 0 / 0,040 0-500kWh: 0,21216 >501kWh: 0,252 / 0,212
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης
**Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
***Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότη
Ιανουάριος 2023
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)
5,000,440,46 0-500kWh: 0,330 501-1000kWh: 0,280 >1000kWh: 0,190 0-500kWh: 0,16 501-1000kWh: 0,18 * >1000kWh: 0,27 *
*Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης ** Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό *** Η τελική χρέωση ενέργειας περιλαμβάνει κρατική επιδότηση και έκπτωση συνέπειας
Δεκέμβριος 2022
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)***
5,000,3100,330 0-500kWh: 0,221 501-1000kWh: 0,171 ή 0,221 * >1000kWh: 0,081 ή 0,131 * 0-500kWh: 0,089 501-1000kWh: 0,139 ή 0,089 * >1000kWh: 0,229 ή 0,179 *
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης **Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. ***Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότη
Νοέμβριος 2022
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)***
5,000,3620,3820-500kWh: 0,238 501-1000kWh: 0,188 ή 0,238* >1000kWh: 0,098 ή 0,148*0-500kWh: 0,124 501-1000kWh: 0,174 ή 0,124* >1000kWh: 0,264 ή 0,214*
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης **Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό. ***Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωση Συνέπειας
Οκτώβριος 2022
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)***
5,000,5860,6060-500kWh: 0,436 501-1000kWh: 0,386 ή 0,436* >1000kWh: 0,336 ή 0,386*0-500kWh: 0,150 501-1000kWh: 0,200 ή 0,150* >1000kWh: 0,250 ή 0,200*
* Ισχύει με επίτευξη στόχου εξοικονόμησης
**Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
***Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας
Σεπτέμβριος 2022
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)***
5,000.6710.6910.6390.032
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
**Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας
Αύγουστος 2022
Πάγιο (€/µήνα)Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh)**Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh)Κρατική επιδότηση (€/kWh)Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh)***
5,000,5750,5950,3370,238
*Η Έκπτωση Συνέπειας εφαρμόζεται στον επόμενο λογαριασμό.
**Η Τελική Χρέωση Ενέργειας περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση και Έκπτωσης Συνέπειας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 2120003014
09.00-17.00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ισχύει αστική χρέωση)
© 2024 | All Rights Reserved | Powered by PROTOCOL