Δήλωση απορρήτου

Σας ενημερώνουμε πως από την 25η Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR. 

Στην VOLTAERIONM.I.K.E.προχωρήσαμε σε ενσωμάτωση του Κανονισμού στην πολιτική  λειτουργίας της επιχείρησής μας, ενισχύοντας την προστασία των δεδομένων σας που αποτελεί -σταθερά- προτεραιότητά μας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τη σημαντική αυτή πληροφόρηση που σας αφορά. 

Διαβάστε παρακάτω  την Πολιτική μας  ως προς την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "VOLTAERIONM.I.K.E. "
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να ταυτοποιήσουν το πρόσωπό σας  καθώς και αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προβολή της εικόνα σας και την εν γένει προσωπικότητά σας, θα συλλεχθούν από την Εταιρεία "VOLTAERIONM.I.K.E. " και θα υποβληθούν σε νόμιμη επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις  του Γενικού  Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (Κανονισμός ΕΕ 679/2016) Γ.Κ.Π.Δ. – GDPRγια την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ιεραρχία των κανόνων του δικαίου στο σύστημα της ΕΕ και των κρατών μελών -και  ως εκ τούτου και της Ελλάδας- η Εταιρεία μας ως δραστηριοποιούμενη στον ελλαδικό χώρο, τελεί σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR και τη λειτουργία του.

Σύμφωνα προς  τις θεμελιώδεις  έννοιες του Κανονισμού και  τις υποχρεώσεις των φορέων που  τηρούν βάσεις προσωπικών δεδομένων,  η Εταιρεία μας υλοποιεί τις δεσμεύσεις  του Κανονισμού έχοντας πλήρη γνώση ως προς τα πρόσωπα που δικαιούνται προστασίας βάσει του Κανονισμού και ως προς τις κυρώσεις που προβλέπονται, παράλληλα προς αποζημιώσεις ιδιωτικού δικαίου, σε περιπτώσεις παράβασης του Κανονισμού. 

Η Εταιρεία μας γνωρίζει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας  των αρμοδίων δημοσίων φορέων και Ανεξαρτήτων Αρχών στην Ελλάδα και στην ΕΕ, με έμφαση στην Ελλάδα, ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού και κατανοώντας τις  διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, διοικητικών προστίμων και αποζημιώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων του Κανονισμού εφαρμόζει κατά γράμμα τις πολιτικές ασφαλείας που ο Κανονισμός απαιτεί.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 2120003014
09.00-17.00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ισχύει αστική χρέωση)
© 2024 | All Rights Reserved | Powered by PROTOCOL